Więcej o CITTRU

Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) to jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zagadnieniami "nowej nauki" zajmuje się w CITTRU - Zespół ds. Promocji i Edukacji.

Zadaniem CITTRU jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej, a także aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

Najważniejsze projekty CITTRU: tworzenie portfolio innowacji UJ i ich ochrona prawna (patenty) oraz autorski program promocji nauki i popularyzacji wiedzy, realizowany pod hasłem "Odkryj Przestrzenie Nowej Nauki" (czasopismo NIMB, Szkoła Promocji Nauki).

O naszej działalności można przeczytać:

Zespół ds. Funduszy Strukturalnych CITTRU czuwa nad pozyskiwaniem pieniędzy na rozwój Uniwersytetu, monitorując bierzące konkursy, czuwając nad poprawnością składanych wniosków oraz doradzając w kwestiach związanych z wnioskowaniem i zarządzaniem. Ofertę technologiczną złożoną z wynalazków autorstwa naszych naukowców przygotowauje Zespół ds. Innowacji, który wspiera cały proces komercjalizacji służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zespół ds. Promocji i Edukacji organizuje szkolenia dla naukowców i studentów oraz wspomaga naukę poprzez promowanie osiągnięć a także budowanie wizerunku polskiej nauki jako nowoczesnej i otwartej.

Aktualności okołokonferencyjne