PROGRAM

17 KWIETNIA 2012 R. (WTOREK)

 

 

Forum Nowej Nauki
"Nauka 2.0: więcej niż internet!"

9.00-9.30
Rejestracja

9.30-10.00
Uroczyste otwarcie konferencji oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na tekst futurystyczno-naukowy "FUTURONAUTA".

Cz. I – Nauka i internet

10.00-10.30
Czy polską naukę stać na to, aby zrezygnować z potencjału, jaki oferuje otwarta nauka?

Prelegent: Dominik Batorski

10.30-11.00
Nauka 2.0 w polskich warunkach 

Prelegent: Andrzej Radomski

11.00-11.15
Prezentacja wideoartykułów: - UMCS Lublin

mgr Radosław Bomba - Od nauki 2.0 do nauki cyfrowej

mgr Grażyna Giersztyn
 

 

11.15-11.45
Przerwa na kawę

11.45-12.15
Zaloguj się do e-uniwersytetu!

Prelegent: Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)

12.15-12.30
Alt-metrics, czyli narzędzia mierzące aktywność naukową w social media
Prelegent: Nauka2.0solutions

12.30-13.15
Panel dyskusyjny

13.15-14.00
przerwa obiadowa

 Cz. II – Nauka i marketing

14.00-14.30
Centrum Nauki Kopernik  = "Urząd ds. kultury, nauki i zabawy"

Prelegent: Robert Firmhofer

14.30-14.50
Czy naukowiec może samodzielnie kreować wizerunek siebie i realizowanej pracy naukowej?
Prelegent:  Anna Nacher

14.50-15.20
Społecznościowe projekty naukowe

Prelegent: Lech Mankiewicz

15.20-15.40
Jak nauka otwarta może wspierać edukację?

Prelegent: Ilona Tańska

15.40-16.00
Konsumpcja  nauki - więcej pytań niż odpowiedzi

Prelegent: Piotr Żabicki

16.00-16.45
Panel dyskusyjny

 

18 KWIETNIA 2012 R. (ŚRODA)

 Cz. III – Otoczenie nauki

9.30-10.15
Budowa informatycznej infrastruktury Nauki 2.0

Prelegenci: przedstawiciele projektu SYNAT*
Prof. Maria Próchnicka
Prof. Zdzisław Pietrzyk
dr Rafał Wisła

10.15-10.45
Po co media nauce, po co nauka mediom

Prelegent: Sławomir Zagórski

10.45-11.15
przerwa na kawę

11.15-11.45
Nauka i społeczeństwo - razem czy osobno?

Prelegent: Paweł Szczęsny

11.45-12.15
Polska nauka z europejskiej perspektywy

Prelegent: Jan Krzysztof Frąckowiak

12.15-12.45
Europejska Akademia Gier – współpraca nauki z biznesem w branży rozrywkowej

Prelegent: Paweł Węgrzyn

12.45-13.30
Panel dyskusyjny

13.30-14.30
obiad

*Synat – system nauki i techniki – polska otwarta platforma zasobów sieciowych dla naukowców. Zapraszamy do dyskusji na temat tego, obejmującego kilkunastu partnerów w Polsce, przedsięwzięcia. Będziemy dyskutować o potrzebach wynikających ze zmieniającego się modelu uprawiania nauki, funkcjonalnościach, które mają rozwiązać problemy komunikacyjne w polskim środowisku naukowym, możliwościach projektu ukierunkowanego na polskie środowisko naukowe, przewidywaniach co do przyszłości tego przedsięwzięcia, itp. 

Więcej o CITTRU

Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) to jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zagadnieniami "nowej nauki" zajmuje się w CITTRU - Zespół ds. Promocji i Edukacji.

Zadaniem CITTRU jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej, a także aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

Najważniejsze projekty CITTRU: tworzenie portfolio innowacji UJ i ich ochrona prawna (patenty) oraz autorski program promocji nauki i popularyzacji wiedzy, realizowany pod hasłem "Odkryj Przestrzenie Nowej Nauki" (czasopismo NIMB, Szkoła Promocji Nauki).

O naszej działalności można przeczytać: