Paweł Węgrzyn

Doktor habilitowany, kierownik Zakładu Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Europejskiej Akademii Gier. Zaangażowany (kierownik) w Międzywydziałowe Studia Podyplomowe „Społeczeństwo Informacyjne" oraz Zespół Sterujący klastra Europejskie Centrum Gier. Jest również przewodniczącym Rady Partnerów Klastra Life Science oraz Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego