Dr Paweł Szczęsny

Bioinformatyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładu Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Autor bloga pt. "Freelancing science", traktującego o nauce 2.0. Od stycznia 2010 r. prowadzi zaś anglojęzyczny blog pt. "Circle of Complexity" i polskojęzyczny pt. "Nauka – Otwarta" o podobnej tematyce. Od lat zajmuje się kwestią otwartości w badaniach naukowych. Współpracuje z organizacją Creative Commons i amerykańskim Instytutem Społeczeństwa Otwartego (Open Society Institute). Ponadto jest członkiem grupy roboczej ds. otwartej nauki brytyjskiej Fundacji Otwartej Wiedzy (Open Knowledge Foundation). Od 2009 roku jest dyrektorem Instytutu Systemów - fundacji zajmującej się m.in. projektami dotyczącymi infrastruktury dostępu do wiedzy.

Na Forum...

$y.getChild('grafika-lewa-alt').data

Dr Paweł Szczęsny wystąpi z prelekcją pt. Naukowiec i jego otoczenie.