O Nauce 2.0

Termin Nauka 2.0, w proponowanym przez CITTRU rozumieniu, przedstawiany jest nieco szerzej od powszechnie przyjętej definicji. Odnosi się nie tylko do narzędzi internetowych, ale obejmuje także zestaw innych zjawisk (promocja i marketing, interdyscyplinarność, otwarty dostęp, kontakty z otoczeniem nauki), które mają wpływ na kondycję sektora wiedzy. W Polsce Naukę 2.0 należy rozumieć szerzej niż badania oparte o internet.

Naszym zdaniem definiowanie Nauki 2.0 tylko w odniesieniu do naukowej komunikacji internetowej jest prawdziwe w kontekście krajów zachodnich, gdzie (inaczej niż u nas) nauka już dawno wyszła poza dwie kanoniczne sfery - badania podstawowe i dydaktykę. Tam od lat istnieją ośrodki popularyzujące wiedzę (i na tym zarabiające), promujące odkrycia naukowe, komercjalizujące wynalazki, zabiegające o pozapaństwowe fundusze (prywatne, pochodzące od organizacji non-profit lub biznesu).   

Więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 11 NIMBa.

Nauka 2.0 a program Forum

Z powyższych założeń wywodzi się podział Forum Nowej Nauki na trzy panele. W pierwszym zajmiemy się internetem, jako tym narzędziem, które umożliwia komunikację, pozyskiwanie danych, ale także daje nowe możliwości uprawiania nauki. W drugiej części przyjrzymy się marketingowi nauki, którego celem jest po pierwsze propagowanie osiągnięć i potencjalu nauki a także angażowanie społeczeństwa w aktywne uczestniczenie w budowaniu jej kształu. W części trzeciej rozmawiać będziemy o otoczeniu nauki, czyli instytucjach i środowiskach, które mogą wspierać naukę z zewnątrz.

 

Więcej o CITTRU

Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) to jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zagadnieniami "nowej nauki" zajmuje się w CITTRU - Zespół ds. Promocji i Edukacji.

Zadaniem CITTRU jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej, a także aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

Najważniejsze projekty CITTRU: tworzenie portfolio innowacji UJ i ich ochrona prawna (patenty) oraz autorski program promocji nauki i popularyzacji wiedzy, realizowany pod hasłem "Odkryj Przestrzenie Nowej Nauki" (czasopismo NIMB, Szkoła Promocji Nauki).

O naszej działalności można przeczytać: