Sidey Myoo

Dr hab. Michał Ostrowicki

Filozof, pracownik Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii UJ. Współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Górniczo-Hutniczą. Członek Collegium Invisibile. Zainteresowany estetyką, traktowaną jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej.

W 2007 stworzył Academia Electronica – "uczelnię", działającą na wzór uniwersytecki w Second Life. Rok później rozpoczął prowadzenie w niej oficjalnego kursu akademickiego "Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka". Jest autorem "10 Prawd o świecie elektronicznym" oraz "Deklaracji moralności dla człowieka w świecie elektronicznym".

Na Forum...

$y.getChild('grafika-lewa-alt').data