Prof. Lech Mankiewicz

Fizyk i astronom, Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, konstruktor małych robotów teleskopowych. W pracy naukowej zajmuje się poszukiwaniem szybkozmiennych zjawisk optycznych kosmicznego pochodzenia.

Popularyzator nauk przyrodniczych, fizyki, astronomii i matematyki. Realizuje programy zbliżające naukę i odkrycia do uczniów i nauczycieli. Propagator idei otwartej nauki, laureat srebrnego medalu Komisji Europejskiej za koordynowanie projektu EU-HOU Hands-OnUniverse, Europ. Interaktywna astronomia w szkole, umożliwiającego uczniom szkół w całej Polsce prowadzenie samodzielnych obserwacji astronomicznych.