Dr Jan Krzysztof Frąckowiak

Fizyk. W 1965 r. uzyskał dyplom magisterski za pracę z zakresu teorii plazmy na Wydziale Fizyki UW. W 1977 r. obronił doktorat w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Zajmował się falami elektromagnetycznymi.

Od lat 60. zajmuje się popularyzowaniem nauki w mediach i filmach edukacyjnych. Doświadczony fachowiec w zakresie polityki naukowej i współpracy z zagranicznymi uczonymi. Od lat 90. pełnił funkcję sekretarza Komitetu Badań Naukowych. Przez 13 lat był nieprzerwanie albo sekretarzem, albo podsekretarzem stanu w ówczesnym KBN. Jest dyrektorem Biura Promocji Nauki "PolSCA".