Dr Ilona Iłowiecka-Tańska

Antropolog kultury. Zajmuje się kwestią modernizacji społecznej i współczesnymi przeobrażeniami roli nauki i naukowców. W Fundacji Partners Polska prowadzi program promocji nauki.

W 2007 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowała pierwszy polski podręcznik dotyczący promocji nauki.