Dr Dominik Batorski

Socjolog, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim i członek Rady Monitoringu Społecznego przygotowującej cykl badań Diagnoza Społeczna. Zajmuje się badaniem uwarunkowań i konsekwencji korzystania z internetu, a także szerzej przemian społecznych związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym również przemian w obszarze nauki. Specjalizuje się również w metodologii prowadzenia badań społecznych przez internet oraz badaniach relacji i sieci społecznych, oraz procesów społecznych zachodzących w sieciach.