Dla zmotoryzowanych


Najbliższe parkingi:

ul. Kałuży (przy Hotelu Cracovia), ul. Dunin-Wąsowicza (obok kina Kijów),
al. 3 Maja (parking bezpłatny), pl. Kossaka (okolica ul. Morawskiego), pl. Na Groblach (podziemny).

Strefy płatnego parkowania i ograniczonego wjazdu:

Mapka stref parkowania i ograniczonego wjazdu

Strefa A: Tu wolno poruszać się wyłącznie pieszym i rowerzystom.

Strefa B: Strefa zamieszkania, gdzie wolno Ci jechać z prędkością 20km/h i parkować wyłącznie w oznaczonych miejscach.

Strefa C: Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 20.00 obowiązują opłaty za parkowanie

Wysokość opłat za parkowanie:

  • za pierwszą godz.: 3,00 zł
  • za drugą godz.: 3,50 zł
  • za trzecią godz.: 4,10 zł
  • za czwartą godz.: i kolejne: 3,00 zł

Minimalna opłata wynosi 1 zł i uprawnia do parkowania przez 20 min.

Płatności można w nich uiszczać bilonem (automat nie wydaje reszty, nadwyżka przeliczana jest na dodatkowe minuty parkowania), smsem via mpay.pl oraz specjalnie doładowana Krakowską Kartą Miejską.

Osoby niepełnosprawne, posiadające ważną kartę parkingową wydaną przez właściwy organ, na wyznaczonych znakami drogowymi miejscach (kopertach dla osób niepełnosprawnych) będą mogły parkować bez wnoszenia opłaty za postój. Poza miejscami wyznaczonymi jw., osoby niepełnosprawne zobowiązane będą do wniesienia stosownej opłaty lub posiadania ważnego abonamentu postojowego typu „N".

Lokalizacja parkomatów