Prof. Andrzej Radomski

Prof. nadzw. UMCS, kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Kultury Instytutu Kulturoznawstwa. Od 2004 kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Kultury UMCS. Zajmuje się: współczesnymi teoriami kultury, metodologią badań kulturoznawczych i społecznych, naukami historycznymi o kulturze oraz kulturą postmodernistyczną. Redaktor naczelny wortalu naukowego "Wiedza i  Edukacja", którego misją jest zbudowanie platformy dla tworzenia i upowszechniania wiedzy przy użyciu różnych współczesnych technologii

Na Forum...

$y.getChild('grafika-lewa-alt').data

Prof. Andrzej Radomski wystąpi  z prelekcją pt. Nauka 2.0 w Polsce.