"Świat końca 2.0" - do poczytania przed FNN

"Świat końca 2.0" to wpisujący się świetnie w tematykę Forum Nowej Nauki tekst Marcina Wilkowskiego (Historia i media), w którym autor polemizuje z popularnym zwyczajem nazywania nowych trendów w nauce mianem "2.0".

Tekst ukazał się na portalu EBIB. Wejdzie też w skład materiałów, które otrzymają uczestnicy Forum Nowej Nauki.

Data opublikowania: 22.03.2012
Osoba publikująca: Piotr Żabicki