Apel o otwarty dostęp do treści naukowych

Dominik Batorski i Marek Niezgódka z ICM, Jacek Żakowski i Edwin Bendyk z Collegium CIvitas, Piotr Węgleński z UW i Maria Próchnicka z UJ to tylko niektórzy z sygnotariuszy apelu do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce.

Tematyka "otwartego dostępu" będzie jednym z fundamentów naszego Forum. Zwracamy się z prośbą do sympatyków Forum o zapoznanie się z treścią apelu i jego rozpowszechnienie  w swoim środowisku.

Do apelu dołączona została "Ekspertyza dotycząca wdrażania i promocji otwartego dostępu do treści naukwoych i edukacyjnych" sporzadzona na zlecenie MNiSW. Treści tego  dokumentu komentuje również na dołączonym video prof. Marek Niezgódka.

Data opublikowania: 16.02.2012
Osoba publikująca: Piotr Żabicki